Loading please wait...


Best Evolution Free VIP < Back

Tibia private server

http://memsoria.pl//

memsoria.pl

7171

44

11170

1000

97%

2014-07-11 21:32:30

2019-08-21 04:30:04


Comments


Loading Loading please wait...

You must be logged in to comment.


~Polish Version~

- Uptime 24/7
- PvP
- Zmodyfikowany system addonów
- Uniatowa Atmosfera
- Nowe Questy
- Tani SMS SHOP z różnymi metodami płatności
- Nowe autostackowanie zostało zaimplementowane
- Atakuj/podążaj/anuluj atak działa
- Zbalansowane profesje
- Prawdziwy system wojen gildii
- System raidów i spawnowania Bossów
- Brak za mocnych przedmiotów w sklepie serwera
- Nowe potwory
- Własna Mapa, Edytowana Mapa Evolution, ważąca ponad 50 mb
- Darmowy VIP od 150 poziomu
- Mana i HP są ukazywane w % dla ułatwienia
- Bonusy za Addony
- Miła administracja
- Unikalne Eventy:

~Zombie Event o godzinie 6:00 PM i 12:00 PM
~FireStorm Event o godzinie 9:00 PM
~EXP Event od godziny 4:00 PM do 8:00 PM

Wszystkie zalety prawdziwej tibii.

IP: memsoria.pl
Port: 7171
Prefix: 8.6

Pozdrawiamy,
Zespół Memsoria.pl

---------------------

~English Version~

-Uptime 24/7
-PvP
-modified addon system
-Unicat atmosphere
-new quests
-SMS SHOP with different payment methods
-new autostock has been implemented
-Attack/follow/cancel the attack works-Balanced professions
-Real wars-Guild RAID System system and spawn Bosses
-the lack of a strong store items Server
-New monsters
-Self map, Edited the map Evolution, weighing more than 50 mb
-free VIP from level 150
-Mana and HP are shown in % to facilitate
-bonuses for Addons
-friendly Government
-unique Events:

~ Zombie Event at 6:00 PM and 12:00 PM
~ FireStorm Event at 9:00 PM
~ EXP Event between the hours of 4:00 PM to 8:00 PM

All the advantages of a real tibia.

IP: memsoria.pl
Port: 7171
Prefix: 8.6

Regards,
Team Memsoria.pl

+

Vote for this server by adding it to the favourites!

  • URL:
  • BBCode:
  • HTML:

  • URL:
  • BBCode:
  • HTML:

  • URL:
  • BBCode:
  • HTML: